Match Details | Round of 16 | Heidelberg United v Sydney United 58

#HFCvSUN