Match Details | Round of 32 | Sorrento FC v Sydney FC

#SORvSYD