GOAL: Halloran - Adelaide double their advantage

1571824180